Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:KAST, d.o.o.

Naslov:Borovec 25, 1236 TRZIN

Država: Slovenija

Matična številka:1233491

Davčna številka: 99626926

Zastopnik: DANICA KASTELIC, IVAN KASTELIC, IZTOK VALENČIČ

Datum vpisa: 6.1.1998

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 01 563 7015

E naslov:

Spletna stran: www.kast.si

Datum izdaje certifikata: 29.8.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija