Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:SMARTIS d.o.o.

Naslov:Ameriška ulica 8, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:3637735

Davčna številka: 53915453

Zastopnik: MARKO PRAPROTNIK, PRIMOŽ KUŠAR, ZDRAVKA ZALAR

Datum vpisa: 26.10.2009

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 01 601 0650

E naslov: info@smartis.si

Spletna stran: www.smartis.si

Datum izdaje certifikata: 12.11.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija