Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v srebrni razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Srebrna odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s srebrno bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s srebrno bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:AGROPROAGRO, d.o.o.

Naslov:Podlehnik 2C, 2286 PODLEHNIK

Država: Slovenija

Matična številka:3722635

Davčna številka: 54345774

Zastopnik: MAKSIM MOHORKO

Datum vpisa: 13.4.2010

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 095 726 5905

E naslov: info@agroproagro.com

Spletna stran: agroproagro.com/

Datum izdaje certifikata: 19.3.2023

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija