Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2024 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:CREAPLUS d.o.o.

Naslov:Letališka cesta 33F, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:3818918

Davčna številka: 12055484

Zastopnik: JULIANNA PIHLAR, MITJA TRAMPUŽ

Datum vpisa: 1.10.2010

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 059 074 270

E naslov: info@creaplus.com

Spletna stran: www.creaplus.com

Datum izdaje certifikata: 26.6.2024

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija