Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:URBANISTIKA, d.o.o.

Naslov:Kolodvorska cesta 1, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Država: Slovenija

Matična številka:5890683

Davčna številka: 51177005

Zastopnik: MARKO BALABAN

Datum vpisa: 7.2.1995

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 05 631 4394

E naslov: info@urbanistika.si

Spletna stran: www.urbanistika.si

Datum izdaje certifikata: 25.10.2022

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija