Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2023 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:KREATIVNE POTI d.o.o.

Naslov:Tržaška cesta 22, 6230 POSTOJNA

Država: Slovenija

Matična številka:6110495

Davčna številka: 80416080

Zastopnik: FRANC ŠKODIČ DELER, YVON ŠKODIČ DELER

Datum vpisa: 7.2.2012

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 05 620 9687

E naslov: info@kreativnepoti.si

Spletna stran: www.kreativnepoti.si

Datum izdaje certifikata: 30.6.2023

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija