Ovim certifikatom Bisnode Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2019. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa AA kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom zlatne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,20%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 1,83%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerovatnoća manja od 0,98%)

Gospodarski subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti AA imaju vjerovatnoća od čak 94% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:"MUJANOVIĆI" d.o.o. Vogošća

Adresa:Novi Rezervoar 24, 71320 VOGOŠĆA

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:65-01-0603-13

JIB: 4200108190004

Zastupnik: MUJANOVIĆ MURIS

Datum registracije: 16.1.1997

Veličina kompanije: Srednja

Telefon: +387 33 485126

E-mail: murissar@bih.net.ba

Adresa Internet stranice: www.mujanovici.ba

Datum izdavanja certifikata: 31.5.2020

Provjerava i izdaje: Bisnode Bosna i Hercegovina