Ovim certifikatom Bisnode Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2020. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa AA kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom zlatne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,20%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 1,83%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerovatnoća manja od 0,98%)

Gospodarski subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti AA imaju vjerovatnoća od čak 94% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:GTP PRODUKT d.o.o. Busovača

Adresa:Donje Polje bb, 72260 BUSOVAČA

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:51-01-0238-09

JIB: 4236374210007

Zastupnik: Ćosić Frano

Datum registracije: 12.5.2006

Veličina kompanije: Nepoznato

Telefon: +387 30 732 018

E-mail: gtpprodukt@gmail.com

Adresa Internet stranice: www.gtp-produkt.com

Datum izdavanja certifikata: 15.5.2021

Provjerava i izdaje: Bisnode Bosna i Hercegovina