Ovim certifikatom Dun & Bradstreet Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2021. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa Zlatna izvrsnost kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom zlatne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,08%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 0,81%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerovatnoća manja od 0,41%)

Gospodarski subjekti sa zlatnom ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerovatnoća od čak 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:"ZOREX TRADE" d.o.o. Laktaši

Adresa:Ulica Ruđera Boškovića bb, 78250 LAKTAŠI

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:1-12586-00

JIB: 4401630000008

Zastupnik: Dragan Zorić

Datum registracije: 12.8.2002

Veličina kompanije: Srednja

Telefon: +387 65 638 872

E-mail:

Adresa Internet stranice: http://www.zorex-trade.com

Datum izdavanja certifikata: 26.10.2021

Provjerava i izdaje: Dun & Bradstreet Bosna i Hercegovina