Ovim certifikatom Dun & Bradstreet Hrvatska potvrđuje da je poslovni subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u Srebrni razred bonitetne izvrsnosti u Hrvatskoj. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2021. godinu te spada među najpouzdanije hrvatske poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa Srebrna izvrsnost kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom srebrne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (vjerojatnost manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerojatnost manja od 0,81%),
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerojatnost manja od 0,41%).

Gospodarski subjekti sa srebrnom ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerojatnost od čak 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv poduzeća:LORSEL STROJEVI d.o.o.

Adresa:Savska Opatovina 32, 10000 Zagreb

Država: Hrvatska

Matični broj:02732912

Porezni broj: 72258017777

Zastupnik: Domagoj Jendriš

Datum registracije: 4.2.2011.

Veličina poduzeća: Mala

Telefon: +385 1 3435919

E-mail: domagoj@lorsel.com

Adresa Internet stranice: www.lorsel.com

Datum izdavanja certifikata: 1.12.2021.

Provjerava i izdaje: Dun & Bradstreet Hrvatska