Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine zaredom ostvarile pravo na Zlatni AAA sertifikat. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2022. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola standarda za sertifikaciju.

Kompanije sa Platinum kreditnim rejtingom izvrsnosti rade izuzetno dobro i imaju veoma malu verovatnoću da registruju bilo koji od sledećih negativnih događaja u narednih dvanaest meseci:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • zamrzavanje bankovnih računa preko 90 dana i popisivanje kao poreznog neplatioca(<0,41% verovatnoće)

Postoji verovatnoća da će subjekti sa rejtingom Platinum Bonitetne izvrsnosti u kreditnoj sposobnosti i u narednoj godini zadržati svoju izvrsnost.

Naziv preduzeća:ROLOMATIK DOO BAJINA BAŠTA

Adresa:BUŠINSKO POLJE 252, 31250 Bajina Bašta

Država: Srbija

Matični broj:07582714

Poreski broj: 100998879

Zastupnik: Predrag Jovanović

Datum registracije: 11.10.1990

Veličina preduzeća: Srednje

Telefon: +381 31 3100108

E-mail: verica@rolomatik.com

Adresa internet stranice: www.rolomatik.com

Datum izdavanja sertifikata: 28.11.2022

Proverava i izdaje: Dun & Bradstreet Srbija