Ovim sertifikatom Bisnode Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu visoko uspešnih kompanija u Srbiji. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2020. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa AA kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,20%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 1,83%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,98%).

Subjekti sa bonitetnom ocenom AA imaju verovatnoću od 94% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:DAG-CO DOO VOGANJ

Adresa:PROKE ĐILASA BB, 22429 Voganj

Država: Srbija

Matični broj:08723087

Poreski broj: 101342781

Zastupnik: Darko Ilić

Datum registracije: 23.3.2001

Veličina preduzeća: Malo

Telefon: +381 22 448367

E-mail: office@dag.co.rs

Adresa internet stranice: www.dag.co.rs

Datum izdavanja sertifikata: 3.3.2021

Proverava i izdaje: Bisnode Srbija