Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine za redom ostvarile pravo na AAA sertifikat. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2023. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa Zlatna izvrsnost kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska::

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%).

Subjekti sa zlatnom bonitetnom ocenom AAA imaju verovatnoću od 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:Europroduct doo

Adresa:NEGOTINSKA 10, 21300 Beočin

Država: Srbija

Matični broj:20619104

Poreski broj: 106513491

Zastupnik: Dragan Marković

Datum registracije: 9.3.2010

Veličina preduzeća: Malo

Telefon: +381 21 6551507

E-mail: office@europroduct.rs

Internet stranica: www.hortipartner.co.rs

Datum izdavanja sertifikata: 11.12.2023

Proverava i izdaje: Dun & Bradstreet Srbija