Ovim certifikatom Bisnode Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2018. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa AAA kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom zlatne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,08%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 0,81%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerovatnoća manja od 0,41%)

Gospodarski subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerovatnoća od čak 98% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:"ČIP-SISTEMI" d.o.o. Sarajevo

Adresa:Edhema-Eke Džubura 48d, 71000 SARAJEVO

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:21720

JIB: 4200104280009

Zastupnik: TUFO ADISA

Datum registracije: 25.1.2001

Veličina kompanije: Mala

Telefon: +387 33 714900

E-mail:

Adresa Internet stranice: http://www.cipsistemi.com

Datum izdavanja certifikata: 22.11.2018

Provjerava i izdaje: Bisnode Bosna i Hercegovina