Ovim certifikatom Bisnode Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2019. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa A kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom zlatne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,38%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 3,37%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerovatnoća manja od 1,43%)

Gospodarski subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti A imaju vjerovatnoća od čak 75% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:DOO "FIKO COMMERC SF" Cazin

Adresa:Ćoralići bb, 77226 ĆORALIĆI

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:1-226-00

JIB: 4263022420009

Zastupnik: Alićajić Mensur

Datum registracije: 19.12.2002

Veličina kompanije: Srednja

Telefon: +387 37 539150

E-mail: info@fikocomerc.com

Adresa Internet stranice: www.fikocomerc.com

Datum izdavanja certifikata: 18.10.2019

Provjerava i izdaje: Bisnode Bosna i Hercegovina