Ovim certifikatom Bisnode Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2020. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa Srebrna izvrsnost kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom Srebrne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,08%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 0,81%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerovatnoća manja od 0,41%)

Gospodarski subjekti sa srebrnom ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerovatnoća od čak 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:DOO "FIKO COMMERC SF" Cazin

Adresa:Ćoralići bb, 77226 ĆORALIĆI

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:1-226-00

JIB: 4263022420009

Zastupnik: Alićajić Mensur

Datum registracije: 19.12.2002

Veličina kompanije: Srednja

Telefon: +387 37 539150

E-mail: info@fikocomerc.com

Adresa Internet stranice: www.fikocomerc.com

Datum izdavanja certifikata: 12.10.2020

Provjerava i izdaje: Bisnode Bosna i Hercegovina