Ovim certifikatom Bisnode Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2019. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa A kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom zlatne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,38%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 3,37%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerovatnoća manja od 1,43%)

Gospodarski subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti A imaju vjerovatnoća od čak 75% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:Studentski centar Mostar

Adresa:Stjepana Radića 84a, 88000 MOSTAR

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:28049

JIB: 4227226380000

Zastupnik: Mikulić Dragan

Datum registracije: 1.4.1994

Veličina kompanije: Srednja

Telefon: +387 36 337200

E-mail: studentski.centar@mocable.ba

Adresa Internet stranice: www.mocable.ba

Datum izdavanja certifikata: 5.7.2019

Provjerava i izdaje: Bisnode Bosna i Hercegovina