Ovim certifikatom Dun & Bradstreet Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2023. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom platinaste bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska::

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,08%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 0,81%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerojatnost manja od 0,41%).

Gospodarski subjekti sa platinastom ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerojatnost od čak 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:"EURO-METALI" d.o.o. Doboj Jug

Adresa:Sarajevska 17. Matuzići, 74203 MATUZIĆI

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:43-01-0507-08

JIB: 4218466780006

Zastupnik: Subašić Jasmin

Datum registracije: 23.3.2005

Veličina kompanije: Velika

Telefon: +387 32 692641

E-mail: eurometali@bih.net.ba

Internet stranica: www.eurometali.com.ba

Datum izdavanja certifikata: 18.8.2023

Provjerava i izdaje: Dun & Bradstreet Bosna i Hercegovina