Ovim certifikatom Bisnode Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2018. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa AA kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom zlatne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,20%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 1,83%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerovatnoća manja od 0,98%)

Gospodarski subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti AA imaju vjerovatnoća od čak 94% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:"FTM" d.o.o. Novi Travnik

Adresa:Stjepana Tomaševića bb, 72290 NOVI TRAVNIK

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:53974

JIB: 4236033810006

Zastupnik: Rijić Tihomir

Datum registracije: 1.1.2000

Veličina kompanije: Velika

Telefon: +387 30 792888

E-mail: ftm@tel.net.ba

Adresa Internet stranice: http://www.ftm-doo.ba

Datum izdavanja certifikata: 1.4.2019

Provjerava i izdaje: Bisnode Bosna i Hercegovina