Ovim certifikatom Dun & Bradstreet Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2022. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa Zlatna izvrsnost kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom zlatne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,08%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 0,81%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerovatnoća manja od 0,41%)

Gospodarski subjekti sa zlatnom ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerovatnoća od čak 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:"EURO-ROAL" d.o.o. Doboj Jug

Adresa:Sarajevska 17, 74203 MATUZIĆI

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:43-01-0500-10

JIB: 4218722020006

Zastupnik: Djedović Admir

Datum registracije: 23.12.2010

Veličina kompanije: Velika

Telefon: +387 32 692518

E-mail: info@euroroal.ba

Adresa Internet stranice: www.euroroal.ba

Datum izdavanja certifikata: 9.8.2022

Provjerava i izdaje: Dun & Bradstreet Bosna i Hercegovina