Ovim certifikatom Bisnode Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2018. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa AA kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom zlatne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,20%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 1,83%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerovatnoća manja od 0,98%)

Gospodarski subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti AA imaju vjerovatnoća od čak 94% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:"RINGEIS promotion" d.o.o.

Adresa:Damira Hadžibeganovića 88, 75000 TUZLA

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:116339

JIB: 4209883550006

Zastupnik: Aličković Adnan

Datum registracije: 10.3.2008

Veličina kompanije: Mala

Telefon: +387 35 290021

E-mail: info@ringeis.net

Adresa Internet stranice: http://www.ringeis.net

Datum izdavanja certifikata: 11.3.2019

Provjerava i izdaje: Bisnode Bosna i Hercegovina