Ovim certifikatom Dun & Bradstreet Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2022. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa Srebrna izvrsnost kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom Srebrne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,08%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 0,81%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerovatnoća manja od 0,41%)

Gospodarski subjekti sa srebrnom ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerovatnoća od čak 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:MEMIĆ-GRADNJA d.o.o.

Adresa:Stijena 9, 77224 STIJENA

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:119171

JIB: 4263011140004

Zastupnik: Suljan Memić

Datum registracije: 4.2.2002

Veličina kompanije: Mala

Telefon: +387 61 149760

E-mail: suljan12@hotmail.com

Adresa Internet stranice:

Datum izdavanja certifikata: 21.10.2022

Provjerava i izdaje: Dun & Bradstreet Bosna i Hercegovina