This certificate from Bisnode Bosna i Hercegovina certifies that the business entity fulfils the international standard of excellence in creditworthiness and belongs to the highest order of excellence in creditworthiness in Bosnia and Herzegovina. The business entity meets the criteria for excellence in creditworthiness in 2019, and is one of the most reliable business entities in Bosnia and Herzegovina, entitled to use the internationally recognized AAA status, which represents the global standard of excellence in creditworthiness.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:"OMORIKA-P.E.T." d.o.o. Doboj

Naslov:Bukovica Velika bb, 74000 DOBOJ

Država: Bosna in Hercegovina

Matična številka:85-01-0089-09 (1-282

Davčna številka: 4400027400003

Zastopnik: Dušan Bokan

Datum vpisa: 1.1.2001

Velikost podjetja: Velike enote

Telefon: +387 53 286 481

E naslov: omorika3@teol.net

Spletna stran: http://www.rapideu.com

Datum izdaje certifikata: 22.7.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Bosna i Hercegovina