Ovim certifikatom Bisnode Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2019. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa A kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom zlatne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,38%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 3,37%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerovatnoća manja od 1,43%)

Gospodarski subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti A imaju vjerovatnoća od čak 75% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:"HEALTHY MEDIA" d.o.o. Banja Luka

Adresa:Bulevar srpske vojske broj 17, poslovni objekat AGRAMINVEST,sprat 6, 78000 BANJA LUKA

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:57-01-0277-14

JIB: 4403753760000

Zastupnik: Sara Kozomara

Datum registracije: 4.9.2014

Veličina kompanije: Mala

Telefon: +387 51 437 201

E-mail: info@healthy-media.ba

Adresa Internet stranice: www.zoomoptika.com

Datum izdavanja certifikata: 20.2.2020

Provjerava i izdaje: Bisnode Bosna i Hercegovina