Ovim certifikatom Bisnode Hrvatska potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Hrvatskoj. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2019. godinu te spada među najpouzdanije hrvatske poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa AAA kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (vjerojatnost manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerojatnost manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (vjerojatnost manja od 0,41%).

Subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerojatnost od 98% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv poduzeća:KAMGRAD d.o.o.

Adresa:Josipa Lončara 1h, 10000 Zagreb

Država: Hrvatska

Matični broj:00385964

Porezni broj: 89931241548

Zastupnik: Domagoj Kamenski, Mirjana Igrec

Datum registracije: 19.5.1993

Veličina poduzeća: Velika

Telefon: +385 1 3430300

E-mail: kamgrad@kamgrad.hr

Adresa Internet stranice: www.kamgrad.hr

Datum izdavanja certifikata: 11.7.2019

Provjerava i izdaje: Bisnode Hrvatska