Ovim certifikatom Dun & Bradstreet Hrvatska potvrđuje da je poslovni subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u zlatni razred bonitetne izvrsnosti u Hrvatskoj. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2023. godinu te spada među najpouzdanije hrvatske poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa Zlatna izvrsnost kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom zlatne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (vjerojatnost manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerojatnost manja od 0,81%),
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerojatnost manja od 0,41%).

Gospodarski subjekti sa zlatnom ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerojatnost od čak 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv poduzeća:PALACE d.o.o.

Adresa:Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb

Država: Hrvatska

Matični broj:00657212

Porezni broj: 71999757503

Zastupnik: Domagoj Goluža, Igor Glavaš

Datum registracije: 1.1.1994.

Veličina poduzeća: Srednja

Telefon: +385 21 622103

E-mail: info@palace-cro.eu

Internet stranica: www.palace-cro.eu

Datum izdavanja certifikata: 13.2.2024.

Provjerava i izdaje: Dun & Bradstreet Hrvatska