Ovim certifikatom Dun & Bradstreet Hrvatska potvrđuje da je poslovni subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u Srebrni razred bonitetne izvrsnosti u Hrvatskoj. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2022. godinu te spada među najpouzdanije hrvatske poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa Srebrna izvrsnost kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom srebrne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (vjerojatnost manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerojatnost manja od 0,81%),
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerojatnost manja od 0,41%).

Gospodarski subjekti sa srebrnom ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerojatnost od čak 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv poduzeća:ODVJETNIČKI URED DIJANA ZORIČIĆ

Adresa:Gervaisova 14,p.p. 898, 10000 Zagreb

Država: Hrvatska

Matični broj:80154140

Porezni broj: 68505457037

Zastupnik:

Datum registracije: 1.2.1992.

Veličina poduzeća: Mikro

Telefon: +385 1 4920548

E-mail: ured@ou-dvzoricic.hr

Adresa Internet stranice: ou-dvzoricic.hr

Datum izdavanja certifikata: 7.12.2022.

Provjerava i izdaje: Dun & Bradstreet Hrvatska