Ovim certifikatom Bisnode Hrvatska potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Hrvatskoj. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2020. godinu te spada među najpouzdanije hrvatske poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa AAA kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (vjerojatnost manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerojatnost manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (vjerojatnost manja od 0,41%).

Subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerojatnost od 98% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv poduzeća:AQUADAC d. o. o.

Adresa:Schiavuzzijev prilaz 41, 52100 Pula (Pola)

Država: Hrvatska

Matični broj:03657949

Porezni broj: 87353743720

Zastupnik:

Datum registracije: 1.1.1990.

Veličina poduzeća: Mala

Telefon: +385 52 380120

E-mail: aquadac@aquadac.com

Adresa Internet stranice: www.aquadac.com

Datum izdavanja certifikata: 10.11.2020.

Provjerava i izdaje: Bisnode Hrvatska