Ovim certifikatom Dun & Bradstreet Hrvatska potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Hrvatskoj. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2023. godinu te spada među najpouzdanije hrvatske poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa AAA kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (vjerojatnost manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerojatnost manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (vjerojatnost manja od 0,41%).

Subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerojatnost od 98% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv poduzeća:VLADO d.o.o.

Adresa:Stjepana Mezge 44, 40318 Dekanovec

Država: Hrvatska

Matični broj:01653652

Porezni broj: 69097393298

Zastupnik: Suzana Kovač, Vlado Kovač

Datum registracije: 2.8.2002.

Veličina poduzeća: Srednja

Telefon: +385 40 863865

E-mail: VLADO@CK.T-COM.HR

Internet stranica:

Datum izdavanja certifikata: 27.10.2023.

Provjerava i izdaje: Dun & Bradstreet Hrvatska