Ovim certifikatom Bisnode Hrvatska potvrđuje da je poslovni subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u platinasti razred bonitetne izvrsnosti u Hrvatskoj. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2019. godinu te spada među najpouzdanije hrvatske poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom platinaste bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska::

  • stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (vjerojatnost manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerojatnost manja od 0,81%),
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerojatnost manja od 0,41%).

Gospodarski subjekti sa platinastom ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerojatnost od čak 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv poduzeća:ENERGOS d.o.o.

Adresa:Ulica Jablanova 12, 31000 Osijek

Država: Hrvatska

Matični broj:02163071

Porezni broj: 85653376559

Zastupnik:

Datum registracije: 1.1.2004.

Veličina poduzeća: Srednja

Telefon: +385 31 358041

E-mail: uprava@energos-osijek.hr

Adresa Internet stranice: www.energos-osijek.hr

Datum izdavanja certifikata: 15.11.2019.

Provjerava i izdaje: Bisnode Hrvatska