Ovim certifikatom Dun & Bradstreet Hrvatska potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Hrvatskoj. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2023. godinu te spada među najpouzdanije hrvatske poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa A kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (vjerojatnost manja od 0,38%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerojatnost manja od 3,37%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (vjerojatnost manja od 1,43% ).

Subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti A imaju vjerojatnost od 75% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv poduzeća:LOGIČKA MATRICA d.o.o.

Adresa:Kralja Zvonimira 42, 10000 Zagreb

Država: Hrvatska

Matični broj:02642883

Porezni broj: 05315151679

Zastupnik: Renata Šeperić Petak

Datum registracije: 23.4.2010.

Veličina poduzeća: Mikro

Telefon: +385 1 2056645

E-mail: info@logickamatrica.eu

Internet stranica: logickamatrica.eu

Datum izdavanja certifikata: 21.6.2023.

Provjerava i izdaje: Dun & Bradstreet Hrvatska