Ovim certifikatom Dun & Bradstreet Hrvatska potvrđuje da je poslovni subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u platinasti razred bonitetne izvrsnosti u Hrvatskoj. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2022. godinu te spada među najpouzdanije hrvatske poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom platinaste bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska::

  • stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (vjerojatnost manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerojatnost manja od 0,81%),
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerojatnost manja od 0,41%).

Gospodarski subjekti sa platinastom ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerojatnost od čak 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv poduzeća:MATMETAL SISTEM d.o.o.

Adresa:Zagrebačka 99, 10360 Sesvete

Država: Hrvatska

Matični broj:02649284

Porezni broj: 21789069512

Zastupnik: Igor Matjanec, Mirela Matjanec

Datum registracije: 20.5.2010.

Veličina poduzeća: Mala

Telefon: +385 1 2024601

E-mail: info@matmetal-sistem.hr

Adresa Internet stranice: www.matmetal-sistem.hr

Datum izdavanja certifikata: 12.1.2023.

Provjerava i izdaje: Dun & Bradstreet Hrvatska