Ovim certifikatom Dun & Bradstreet Hrvatska potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Hrvatskoj. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2023. godinu te spada među najpouzdanije hrvatske poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa AA kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (vjerojatnost manja od 0,20%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerojatnost manja od 1,83%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (vjerojatnost manja od 0,98%).

Subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti AA imaju vjerojatnost od 94% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv poduzeća:VESTER VALLIS d.o.o.

Adresa:Naselje Franečići 63, 52420 Buzet

Država: Hrvatska

Matični broj:02931435

Porezni broj: 59251477753

Zastupnik:

Datum registracije: 2.11.2012.

Veličina poduzeća: Mala

Telefon:

E-mail: info@vestervallis.hr

Internet stranica:

Datum izdavanja certifikata: 30.4.2024.

Provjerava i izdaje: Dun & Bradstreet Hrvatska