Ovim sertifikatom Bisnode Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspješnijih kompanija u Crnoj Gori, koje su tri godine zaredom ostvarile pravo na AAA sertifikat. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2019. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koja imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa Zlatna izvrsnost kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspješno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa duža od 60 dana ili duža od 90 dana sa prekidima (vjerovatnoća manja od 0,41%).

Subjekti sa zlatnom bonitetnom ocjenom AAA imaju vjerovatnoću od 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:ŠKORPION

Adresa:TREBINJSKA B.B. IGALO, 85340 HERCEG NOVI

Država: Crna Gora

Matični broj:50081170

Poreski broj: 02083442

Zastupnik:

Datum registracije: 8.12.2002

Veličina preduzeća: Nepoznato

Telefon: +382 31335115

E-mail: info@skorpion.co.me

Adresa internet stranice: www.skorpion.co.me

Datum izdavanja sertifikata: 19.12.2019

Provjerava i izdaje: Bisnode Srbija