Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su tri godine za redom ostvarile pravo na A, AA ili AAA sertifikat. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2022. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa Srebrna izvrsnost kao simbola standarda za sertifikaciju.

Kompanije koje imaju izvrsnost u kreditnoj sposobnosti postižu iznadprosečne rezultate i malo je verovatno da će u narednih dvanaest meseci doživeti bilo koji od sledećih događaja:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%).

Postoji 91% verovatnoće da će subjekti koji imaju ocenu srebrne bonitetne sposobnosti u kreditnoj sposobnosti takođe održati svoju izvrsnost u kreditnoj sposobnosti u narednoj godini.

Naziv preduzeća:EX ING B&P DOO BEOGRAD

Adresa:Nikolaja Hartviga 32, 11000 BEOGRAD

Država: Srbija

Matični broj:06001629

Poreski broj: 101149539

Zastupnik: Srđan Opalić

Datum registracije: 10.6.1992

Veličina preduzeća: Veliko

Telefon: +381 11 2284202

E-mail: office@exing.co.rs

Adresa internet stranice: www.exing.co.rs

Datum izdavanja sertifikata: 2.9.2022

Proverava i izdaje: Dun & Bradstreet Srbija