Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine za redom ostvarile pravo na AAA sertifikat. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2020. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa Zlatna izvrsnost kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska::

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%).

Subjekti sa zlatnom bonitetnom ocenom AAA imaju verovatnoću od 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:EXTOL DOO LOZNICA

Adresa:NIKOLE TESLE 44, 15300 LOZNICA

Država: Srbija

Matični broj:06812198

Poreski broj: 101195180

Zastupnik: Zvonko Vasilić

Datum registracije: 15.3.1993

Veličina preduzeća: Malo

Telefon: +381 15 877025

E-mail: extolstolarija@gmail.com

Adresa internet stranice: www.prodajaprozora.com

Datum izdavanja sertifikata: 28.6.2021

Proverava i izdaje: Dun & Bradstreet Srbija