Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine za redom ostvarile pravo na AAA sertifikat. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2020. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa Zlatna izvrsnost kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska::

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%).

Subjekti sa zlatnom bonitetnom ocenom AAA imaju verovatnoću od 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:HELIOS SRBIJA A.D. GORNJI MILANOVAC

Adresa:RADOVANA GRKOVIĆA 24, 32300 GORNJI MILANOVAC

Država: Srbija

Matični broj:07152981

Poreski broj: 101152852

Zastupnik: Stanica Levajac, Vladimir Simić, Irena Lavrenčič

Datum registracije: 25.5.1953

Veličina preduzeća: Srednje

Telefon: +381 32 771000

E-mail: hi@zvezda-helios.co.rs

Adresa internet stranice: www.zvezda-helios.rs

Datum izdavanja sertifikata: 14.4.2021

Proverava i izdaje: Dun & Bradstreet Srbija