Ovim sertifikatom Bisnode Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2018. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa AAA kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%).

Subjekti sa bonitetnom ocenom AAA imaju verovatnoću od 98% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:DENEX DOO BEOGRAD

Adresa:BULEVAR MIHAILA PUPINA 10A 34, 11070 BEOGRAD 27

Država: Srbija

Matični broj:07429479

Poreski broj: 101013782

Zastupnik:

Datum registracije: 14.5.1990

Veličina preduzeća: Mikro

Telefon: +381 11 4099131

E-mail: office@denex.co.rs

Adresa internet stranice: www.denex.co.rs

Datum izdavanja sertifikata: 8.4.2019

Proverava i izdaje: Bisnode Srbija