Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine zaredom ostvarile pravo na Zlatni AAA sertifikat. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2023. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola standarda za sertifikaciju.

Kompanije sa Platinum kreditnim rejtingom izvrsnosti rade izuzetno dobro i imaju veoma malu verovatnoću da registruju bilo koji od sledećih negativnih događaja u narednih dvanaest meseci:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • zamrzavanje bankovnih računa preko 90 dana i popisivanje kao poreznog neplatioca(<0,41% verovatnoće)

Postoji verovatnoća da će subjekti sa rejtingom Platinum Bonitetne izvrsnosti u kreditnoj sposobnosti i u narednoj godini zadržati svoju izvrsnost.

Naziv preduzeća:DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PERFOM POŽEGA

Adresa:Knjaza Miloša 165 a, 31210 POŽEGA

Država: Srbija

Matični broj:07972202

Poreski broj: 100859694

Zastupnik: Miloš Janković

Datum registracije: 8.4.1992

Veličina preduzeća: Malo

Telefon: +381 31 714380

E-mail: finansije@perfom.rs

Internet stranica: www.perfom.rs

Datum izdavanja sertifikata: 1.12.2023

Proverava i izdaje: Dun & Bradstreet Srbija