Ovim sertifikatom Bisnode Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine za redom ostvarile pravo na AAA sertifikat. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2019. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa Zlatna izvrsnost kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska::

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%).

Subjekti sa zlatnom bonitetnom ocenom AAA imaju verovatnoću od 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PERFOM POŽEGA

Adresa:Knjaza Miloša 165 a, 31210 POŽEGA

Država: Srbija

Matični broj:07972202

Poreski broj: 100859694

Zastupnik: Miloš Janković

Datum registracije: 8.4.1992

Veličina preduzeća: Malo

Telefon: +381 31 714380

E-mail: finansije@perfom.rs

Adresa internet stranice: www.perfom.rs

Datum izdavanja sertifikata: 19.11.2019

Proverava i izdaje: Bisnode Srbija