Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su tri godine za redom ostvarile pravo na A, AA ili AAA sertifikat. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2023. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa Srebrna izvrsnost kao simbola standarda za sertifikaciju.

Kompanije koje imaju izvrsnost u kreditnoj sposobnosti postižu iznadprosečne rezultate i malo je verovatno da će u narednih dvanaest meseci doživeti bilo koji od sledećih događaja:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%).

Postoji 91% verovatnoće da će subjekti koji imaju ocenu srebrne bonitetne sposobnosti u kreditnoj sposobnosti takođe održati svoju izvrsnost u kreditnoj sposobnosti u narednoj godini.

Naziv preduzeća:EUROŠPED DOO-VRŠAC

Adresa:BEOGRADSKI PUT BB, 26300 VRŠAC

Država: Srbija

Matični broj:08181888

Poreski broj: 100513023

Zastupnik: Željko Đurić

Datum registracije: 12.2.1990

Veličina preduzeća: Mikro

Telefon: +381 63 312033

E-mail: office@eurosped.co.rs

Internet stranica: www.eurosped.co.rs

Datum izdavanja sertifikata: 31.5.2024

Proverava i izdaje: Dun & Bradstreet Srbija