Ovim sertifikatom Bisnode Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2018. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa AAA kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%).

Subjekti sa bonitetnom ocenom AAA imaju verovatnoću od 98% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:MICROCER DOO, KANJIŽA

Adresa:KARAĐORĐEVA 37, 24420 Kanjiža

Država: Srbija

Matični broj:08618160

Poreski broj: 100870543

Zastupnik: Ištvan Dukai

Datum registracije: 22.6.1998

Veličina preduzeća: Malo

Telefon: +381 24 873160

E-mail: office@microcer.rs

Adresa internet stranice: www.microcer.rs

Datum izdavanja sertifikata: 20.2.2019

Proverava i izdaje: Bisnode Srbija