Ovim sertifikatom Bisnode Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu visoko uspešnih kompanija u Srbiji. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2019. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa AA kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,20%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 1,83%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,98%).

Subjekti sa bonitetnom ocenom AA imaju verovatnoću od 94% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:Telegroup d.o.o.

Adresa:SVETOZARA MILETIĆA 9A, 11102 Beograd (Stari Grad)

Država: Srbija

Matični broj:17328964

Poreski broj: 101733237

Zastupnik: Milan Stefanović

Datum registracije: 16.1.2001

Veličina preduzeća: Srednje

Telefon: +381 11 3081904

E-mail: office@telegroup-ltd.com

Adresa internet stranice: www.telegroup-ltd.com

Datum izdavanja sertifikata: 4.7.2019

Proverava i izdaje: Bisnode Srbija