Ovim sertifikatom Bisnode Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine za redom ostvarile pravo na AAA sertifikat. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2020. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa Zlatna izvrsnost kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska::

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%).

Subjekti sa zlatnom bonitetnom ocenom AAA imaju verovatnoću od 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:TOP TECH WOODWORKING DOO BEOGRAD

Adresa:Kneza Miloša 25, 11104 Beograd (Vračar)

Država: Srbija

Matični broj:20142073

Poreski broj: 104308027

Zastupnik: Marijana Petrović

Datum registracije: 14.3.2006

Veličina preduzeća: Malo

Telefon: +381 11 3065616

E-mail: office@toptech.rs

Adresa internet stranice: www.toptech.rs

Datum izdavanja sertifikata: 22.10.2020

Proverava i izdaje: Bisnode Srbija