Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su tri godine za redom ostvarile pravo na A, AA ili AAA sertifikat. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2022. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa Srebrna izvrsnost kao simbola standarda za sertifikaciju.

Kompanije koje imaju izvrsnost u kreditnoj sposobnosti postižu iznadprosečne rezultate i malo je verovatno da će u narednih dvanaest meseci doživeti bilo koji od sledećih događaja:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%).

Postoji 91% verovatnoće da će subjekti koji imaju ocenu srebrne bonitetne sposobnosti u kreditnoj sposobnosti takođe održati svoju izvrsnost u kreditnoj sposobnosti u narednoj godini.

Naziv preduzeća:MULTITEK ELEKTRONIK DOO LESKOVAC

Adresa:Stevana Sremca 14, 16000 LESKOVAC

Država: Srbija

Matični broj:20221950

Poreski broj: 104800409

Zastupnik: Nenad Stefanović

Datum registracije: 6.11.2006

Veličina preduzeća: Malo

Telefon: +381 16 233840

E-mail: office@multitek.co.rs

Internet stranica: www.multitek.co.rs

Datum izdavanja sertifikata: 19.6.2023

Proverava i izdaje: Dun & Bradstreet Srbija