Ovim sertifikatom Bisnode Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2018. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa AAA kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%).

Subjekti sa bonitetnom ocenom AAA imaju verovatnoću od 98% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:LIBER NOVUS DOO BEOGRAD

Adresa:STRAHINJIĆA BANA 52 B 1, 11102 Beograd (Stari Grad)

Država: Srbija

Matični broj:20224622

Poreski broj: 104720079

Zastupnik: Maja Ateljević Buđevac

Datum registracije: 7.11.2006

Veličina preduzeća: Mikro

Telefon: +381 11 2635704

E-mail: maja.budevac@gmail.com

Adresa internet stranice: www.libernovus.com

Datum izdavanja sertifikata: 18.10.2018

Proverava i izdaje: Bisnode Srbija