Ovim sertifikatom Bisnode Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu visoko uspešnih kompanija u Srbiji. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2018. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa AA kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,20%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 1,83%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,98%).

Subjekti sa bonitetnom ocenom AA imaju verovatnoću od 94% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:NEO-DISPLAYS DOO SENTA

Adresa:EUGENA SAVOJSKOG 6, 24400 Senta

Država: Srbija

Matični broj:20607815

Poreski broj: 106467530

Zastupnik: Andrea Lakatoš

Datum registracije: 8.2.2010

Veličina preduzeća: Malo

Telefon: +381 24 821216

E-mail: nestor.cobanov@gmail.com

Adresa internet stranice: www.neodisplays.com

Datum izdavanja sertifikata: 12.12.2018

Proverava i izdaje: Bisnode Srbija