Ovim sertifikatom Bisnode Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2018. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa AAA kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%).

Subjekti sa bonitetnom ocenom AAA imaju verovatnoću od 98% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:SAGA LOGISTICS D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Adresa:SAVSKI NASIP 7, 11070 BEOGRAD 27

Država: Srbija

Matični broj:20984694

Poreski broj: 108365612

Zastupnik: Ilija Vujinović

Datum registracije: 13.1.2014

Veličina preduzeća: Mikro

Telefon: +381 11 3108500

E-mail: ilija.vujinovic@saga-logistics.rs

Adresa internet stranice:

Datum izdavanja sertifikata: 6.12.2018

Proverava i izdaje: Bisnode Srbija