Ovim sertifikatom Bisnode Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu visoko uspešnih kompanija u Srbiji. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2019. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa A kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti A posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,38%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 3,37%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 1,43%).

Subjekti sa bonitetnom ocenom A imaju verovatnoću od 75% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:Permano d.o.o.

Adresa:SENTANDREJSKI PUT 24 a, 21000 Novi Sad

Država: Srbija

Matični broj:21340464

Poreski broj: 110345595

Zastupnik: Goran Jakovac

Datum registracije: 27.11.2017

Veličina preduzeća: Mikro

Telefon:

E-mail: contact@permano.rs

Adresa internet stranice:

Datum izdavanja sertifikata: 24.6.2020

Proverava i izdaje: Bisnode Srbija