Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su tri godine za redom ostvarile pravo na A, AA ili AAA sertifikat. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2023. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa Srebrna izvrsnost kao simbola standarda za sertifikaciju.

Kompanije koje imaju izvrsnost u kreditnoj sposobnosti postižu iznadprosečne rezultate i malo je verovatno da će u narednih dvanaest meseci doživeti bilo koji od sledećih događaja:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%).

Postoji 91% verovatnoće da će subjekti koji imaju ocenu srebrne bonitetne sposobnosti u kreditnoj sposobnosti takođe održati svoju izvrsnost u kreditnoj sposobnosti u narednoj godini.

Naziv preduzeća:MILAN PETROVIĆ PREDUZETNIK SZTR TRGOVINSKE I PEKARSKE DELATNOSTI ČUTURA PROKUPLJE

Adresa:RATKA PAVLOVIĆA 151, 18400 PROKUPLJE

Država: Srbija

Matični broj:52339723

Poreski broj: 100414833

Zastupnik: Milan Petrović

Datum registracije: 13.3.1997

Veličina preduzeća: Srednje

Telefon: +381 16 782189

E-mail: cutura66@mts.rs

Internet stranica: www.cutura.rs

Datum izdavanja sertifikata: 19.5.2024

Proverava i izdaje: Dun & Bradstreet Srbija