Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu visoko uspešnih kompanija u Srbiji. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2020. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa AA kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,20%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 1,83%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,98%).

Subjekti sa bonitetnom ocenom AA imaju verovatnoću od 94% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:MILAN PETROVIĆ PREDUZETNIK SZTR TRGOVINSKE I PEKARSKE DELATNOSTI ČUTURA PROKUPLJE

Adresa:RATKA PAVLOVIĆA 151, 18400 PROKUPLJE

Država: Srbija

Matični broj:52339723

Poreski broj: 100414833

Zastupnik: Milan Petrović

Datum registracije: 13.3.1997

Veličina preduzeća: Srednje

Telefon: +381 16 782189

E-mail: cutura66@mts.rs

Adresa internet stranice: www.cutura.rs

Datum izdavanja sertifikata: 31.5.2021

Proverava i izdaje: Dun & Bradstreet Srbija