Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa A kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,38% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 3,37% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1,43% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti A imajo 75% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:DAMJAN MIZORI S.P. KJE-SI

Naslov:Pintarjeva cesta 26, 1410 ZAGORJE OB SAVI

Država: Slovenija

Matična številka:1111981

Davčna številka: 55521975

Zastopnik: TANJA BOLDIN

Datum vpisa: 1.11.1998

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 041 743 147

E naslov: info@kje-si.si

Spletna stran: www.kje-si.si

Datum izdaje certifikata: 10.8.2022

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija