Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:V.I.A. d.o.o. Murska Sobota

Naslov:Gorička ulica 8, 9000 MURSKA SOBOTA

Država: Slovenija

Matična številka:1338030

Davčna številka: 88722201

Zastopnik: MARKO ŠKRILEC, MARKO ŠKRILEC, JERNEJ ŠKRILEC

Datum vpisa: 14.1.1999

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 02 534 8406

E naslov: viams@viams.net

Spletna stran: www.viams.net

Datum izdaje certifikata: 6.2.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija